DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้แถลงข่าว คือ ...
ผู้แถลงข่าว [N] ความหมาย คือ spokesperson,ผู้ทำหน้าที่ให้ข่าวอย่างเป็นทางการ,,คนแถลงข่าว,
ตัวอย่าง :: กำนันเป๊าะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัวผู้สมัครส.ส.จังหวัดชลบุรีของพรรคกิจสังคมทั้งสองเขต
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)