DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้บงการ คือ ...
ผู้บงการ [N] ความหมาย คือ instigator,คนที่ควบคุมดูแลสั่งการอย่างเฉียบขาด,,คนบงการ,
ตัวอย่าง :: เจ้าพ่อชิคาโกผู้นี้ เคยเป็นผู้บงการสั่งฆ่าคนนับไม่ถ้วน
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)