DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ตัดสินใจ คือ ...
ผู้ตัดสินใจ [N] ความหมาย คือ decision-maker,ผู้ที่ตัดสินว่าจะเลือกสิ่งใด,,คนตัดสินใจ,
ตัวอย่าง :: สังคมไทยให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)