DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ฆ่า คือ ...
ผู้ฆ่า [N] ความหมาย คือ killer,ผู้ที่ทำให้ตาย,,คนฆ่า,
ตัวอย่าง :: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)