DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ชี้นำ คือ ...
ผู้ชี้นำ [N] ความหมาย คือ guide,ผู้ที่แนะแนวทางให้,,ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ,
ตัวอย่าง :: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)