DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปลื้มปิติ คือ ...
ปลื้มปิติ [V] ความหมาย คือ rejoice at/over,,,ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ,
ตัวอย่าง :: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)