DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปูพื้น คือ ...
ปูพื้น [V] ความหมาย คือ lay the foundation,ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง,,,
ตัวอย่าง :: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)