DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผละออก คือ ...
ผละออก [V] ความหมาย คือ repel,ออกไปให้พ้นอย่างกระทันหัน,,,เข้าหา, เข้าใกล้
ตัวอย่าง :: เธอเพ่งมองเข้าไปในความมืดสลัวอยู่ครู่หนึ่งก็ผละออกมา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)