DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ปวงประชา คือ ...
ปวงประชา [N] ความหมาย คือ all the people,,,หมู่คน, มวลประชา,
ตัวอย่าง :: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)