DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ประพฤติตน คือ ...
ประพฤติตน [V] ความหมาย คือ behave oneself,,,ประพฤติตัว, ปฏิบัติตน,
ตัวอย่าง :: รัฐสภามีข้อบังคับควบคุมจรรยาบรรณของประธานสภาไว้ด้วยไม่ให้ประพฤติตนจนขาดความน่าเชื่อถือในความเป็นกลาง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)