DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  เย็นเจี๊ยบ คือ ...
   
  เย็นเจี๊ยบ ความหมาย คือ ว. เย็นมาก เช่น น้ำแข็งเย็นเจี๊ยบ.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)