DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  แม่ม่ายทรงเครื่อง คือ ...
   
  แม่ม่ายทรงเครื่อง ความหมาย คือ น. แม่ม่ายที่มั่งมี.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)