DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  แม่ม่ายผัวร้าง คือ ...
   
  แม่ม่ายผัวร้าง ความหมาย คือ น. แม่ร้าง.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)