DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมแปล ไทยเป็นไทย ราชบัณฑิตยสถาน : ความหมายของคำว่า  แรงเหวี่ยง คือ ...
   
  แรงเหวี่ยง ความหมาย คือ (ปาก) น. แรงหนีศูนย์กลาง.
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)