DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   艾炷 The meaning is ...
   
  艾炷 (ài zhù) The meaning is "由艾绒制成的圆锥形艾团。"
   
  โกฐรูปกรวย (อ้ายจู้) The meaning is "โกฐตากแห้งที่บดละเอียด นำมาปั้นเป็นก้อนทรงกรวย ใช้ในการรมยา"
   
  moxa cone The meaning is "the conical moxa made of moxa floss."
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  按法 (àn fǎ) - การกด
八纲辨证 (bā gāng biàn zhèng) - การวิเคราะห์แยกกลุ่มอาการของโรคจากหลักทั้ง 8
斑 (bān) - ผิวหนังสีแดงเข้มอมม่วง
病色 (bìng sè) - สีหน้าบ่งบอกโรค
藏而不泻 (cáng ér bú xiè) - อวัยวะจั้งมีหน้าที่เก็บกักโดยไม่ระบายออก
迟脉 (chí mài) - ชีพจรเต้นช้า
腠理 (còu lǐ) -
单行 (dān xíng) - ตัวยาเดี่ยว
点穴法 (diǎn xuè fǎ) - การกดจุดฝังเข็ม
耳轮枯槁 (ěr lún kū gǎo) - ขอบหูเหี่ยวแห้ง
肺为娇脏 (fèi wéi jiāo zàng) - ปอดเป็นอวัยวะที่บอบบาง
服药食忌 (fú yào shí jì) - อาหารต้องห้ามในระหว่างรับประทานยาจีน
肝主升发 (gān zhǔ shēng fā) - ตับกำกับการลอยขึ้นและการกระจาย
寒易伤阳 (hán yì shāng yáng) - ความเย็นมักจะทำลายหยางชี่ได้ง่าย
火候 (huǒ hòu) - ระดับความแรงของไฟที่ใช้ต้มยา
津液 (jīn yè) - สารน้ำและของเหลวในร่างกาย
君药 (jūn yào) - ตัวยาหลัก
满而不实 ((mǎn ér bù shí) - เต็มแต่ไม่เกิน
脾开窍于口 (pí kāi qiào yú kǒu) - ม้ามเปิดทวารที่ปาก
气机不利 (qì jī bú lì) - การขับเคลื่อนของชี่ไม่คล่อง
驱虫药 (qū chóng yào) - ยาขับพยาธิ
肾为先天之本 (shèn wéi xiān tiān zhī běn) - ไตเป็นทุนแต่แรกเกิด
手少阴心经 (shǒu shào yīn xīn jīng) - เส้นลมปราณมือเส้าอินหัวใจ
提插补泻 (tí chā bǔ xiè) - การซอยเข็มเพื่อบำรุงและระบาย
温开剂 (wēn kāi jì) - ตำรับยาเปิดทวารประเภทยาอุ่น
小肠主液 (xiǎo cháng zhǔ yè) - ลำไส้เล็กกำกับการสร้างสารน้ำ
血热证 (xuè rè zhèng) - กลุ่มอาการเลือดร้อน
阴虚阳亢 (yīn xū yáng kàng) - อินพร่องหยางแกร่ง
疹 (zhěn) - ผื่น
足三阳经 (zú sān yáng jīng) - เส้นลมปราณหยางของเท้า 3 เส้น