DekGenius.com
Search :
Traditional Chinese medicine dictionary :   安神药 The meaning is ...
   
  安神药 (ān shén yào) The meaning is "能安定神志,主要用于治疗心神不宁病证的药物。"
   
  ยาสงบจิตประสาท (อันเสินเย่า) The meaning is "กลุ่มยาระงับและสงบประสาท และผ่อนคลายอารมณ์ ใช้รักษากลุ่มโรคศีรษะและประสาท"
   
  tranquillizing medicinal The meaning is "a medicinal that calms the mind, mainly for treating disquieted heart spirit pattern/syndrome. "
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)
 
<<BACK   NEXT>>
  พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน : คำอื่น ๆ  
     
  按腧穴 (àn shū xué) - การคลำจุดฝังเข็ม
拔毒化腐生肌药 (bá dú huà fǔ shēng jī yào) - กลุ่มยาที่ใช้ดูดพิษ รักษาแผลเน่าเบื่อย และเรียกเนื้อ
斑秃 (bān tū) - ผมร่วงเป็นหย่อม
补血剂 (bǔ xuě jì) - ตำรับยาบำรุงเลือด
刺激强度 (cè jī qiáng dù) - ความแรงของการกระตุ้นเข็ม
冲服 (chōng fú) - ยาชงดื่ม
催气 (cuī qì) - การเร่งชี่
胆为中正之官 (dǎn wéi zhōng zhèng zhī guān) - ถุงน้ำดีดุจข้าราชการที่เที่ยงตรง
疔 (dīng) - เครื่องกระตุ้นเข็มไฟฟ้า
耳针疗法 (ěr zhēn liáo fǎ) - การฝังเข็มที่ใบหู
肺与大肠相表里 (fèi yǔ dà cháng xiāng biǎo lǐ) - ปอดและลำไส้ใหญ่มีความสัมพันธ์แบบเปี๋ยวหลี่กัน
腐苔 (fǔ tāi) - ฝ้าบนลิ้นมีลักษณะคล้ายเต้าหู้
膏摩 (gāo mó) - การนวดด้วยน้ำมัน
寒证 (hán zhèng) - กลุ่มอาการเย็น
活血剂 (huǒ xuě jì) - ตำรับยาเพิ่มการไหลเวียนเลือด
紧脉 (jǐn mài) - ชีพจรตึงแน่น
开窍剂 (kāi qiào jì) - ตำรับยาเปิดช่องทวาร
梅花针 (méi huā zhēn) - เข็มดอกเหมย
脾肾阳虚证 (pí shèn yáng xū zhèng) - กลุ่มอาการหยางของม้ามและไตพร่อง
气逆 (qì nì) - ชี่ไหลย้อนกลับ
祛湿剂 (qū shī jì) - ตำรับยาขจัดความชื้น
肾阴虚证 (shèn yīn xū zhèng) - กลุ่มอาการอินของไตพร่อง
手阳明大肠经 (shǒu yáng míng dà cháng jīng) - เส้นลมปราณมือหยางหมิงลำไส้ใหญ่
体强 (tǐ qiáng) - สุขภาพแข็งแรง
温下剂 (wēn xià jì) - ตำรับยาอุ่นระบายท้อง
斜飞脉 (xié fēi mài) - ชีพจรเฉ
穴位注射疗法 (xuè wèi zhù shè liáo fǎ) - การรักษาโดยการฉีดยาเข้าที่จุดฝังเข็ม
因虚致实 (yīn xū zhì shí) - เหตุเพราะพร่องก่อให้เกิดเกิน
诊法合参 (zhěn fǎ hé cān) - ความสัมพันธ์กันของการตรวจโรค
足少阴肾经 (zú shào yīn shèn jīng) - เส้นลมปราณเท้าเส้าอินไต