DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  bench mark คือ ...
   
  bench mark ความหมาย คือ หมุดหลักฐาน : วัตถุถาวรที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องหมายแสดงระดับและพิกัดในงานสำรวจภูมิประเทศ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)