DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  chak คือ ...
   
  chak ความหมาย คือ แฉกส่งน้ำ : พื้นที่รับน้ำจากท่อส่งน้ำเข้านาหนึ่งแห่ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)