DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  pump , reciprocating คือ ...
   
  pump , reciprocating ความหมาย คือ เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก : เครื่องสูบน้ำชนิดหนึ่งที่เพิ่มพลังงานให้แก่น้ำโดยการเคลื่อนที่ของ ลูกสูบในแนวราบเพื่ออัดน้ำในกระบอกสูบออกสู่ทางจ่าย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)