DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  vibrating roller คือ ...
   
  vibrating roller ความหมาย คือ รถบดแบบสั่นสะเทือน : เครื่องจักรสำหรับบดอัดดินซึ่งมีเครื่องยนต์ทำให้เกิดการสั้นสะเทือนอยู่ภายใน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)