DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  water capillary คือ ...
   
  water capillary ความหมาย คือ น้ำดูดซึม : น้ำในดินที่ถูกจับยึดไว้ด้วยแรงดูดซึม (capillary force) ของช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่มีขนาดเล็ก เป็นน้ำส่วนที่พืชสามารถนำไปใช้ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)