DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  siphon คือ ...
   
  siphon ความหมาย คือ ท่อเชื่อม : อาคารเป็นท่อให้น้ำในคลองไหลผ่านลอดหรือข้ามสิ่งกีดขวาง เช่น ถนน ทางรถไฟทางน้ำ หรือแอ่งน้ำ โดยถูกออกแบบให้น้ำไหลผ่านแบบเต็มท่อภายใต้ความกดดันของน้ำ บางทีเรียกทับศัพท์ว่า ไซฟอน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)