DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน :ความหมาย  triangulation คือ ...
   
  triangulation ความหมาย คือ โครงข่ายสามเหลี่ยม : การสำรวจโดยการวัดมุมและวัดระยะเป็นรูปโครงข่ายสามเหลี่ยม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)