DekGenius.com
Search :
พจนานุกรมทูต ศัพท์การทูต : ความหมายของคำว่า   toast คือ หมายถึง ...
   
  toast ความหมาย คือ การดื่มอวยพร ซึ่งเจ้าภาพเชิญดื่มให้แก่แขกเกียรติยศ สำหรับการดื่ม อวยพรซึ่งแขกเกียรติยศเชิญดื่มให้เจ้าภาพ เรียกว่า return toast
   
 
:: Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)