DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  corymb ของ ...
   
  corymb ความหมาย คือ ช่อดอกที่มีแกนยาว ดอกย่อยออกสลับทั้งสองข้างของแกน โดยดอกที่อยู่ล่างสุดมีก้านยาวที่สุด และลดหลั่นกันไปเป็นลำดับทำให้ดอกย่อยทุกดอกขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกันหมด โดยลักษณะของปลายช่อดอกอาจจะตัดตรงหรือโค้งมน การบานจะเริ่มจากดอกที่อยู่นอกสุดเข้าไปหากลางช่อ เช่น ช่อดอกขี้เหล็ก ช่อดอกหางนกยูงฝรั่ง เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)