DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  follicle ของ ...
   
  follicle ความหมาย คือ ผลที่เกิดจาก 1 คาร์เพล หรืออาจมากกว่า 1 คาร์เพลแต่เป็นคาร์เพลแยก (apocarpous) ผลเมื่อแก่แตกตามรอยตะเข็บ 1 ด้าน มักแตกทางด้านหลัง เช่น รัก เทียนแดง สำโรง พุงทะลาย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)