DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  oblique ของ ...
   
  oblique ความหมาย คือ โคนใบสองข้างไม่เท่ากัน จึงมีลักษณะเบี้ยวหรือเฉียงไปข้างหนึ่ง เช่น ใบดาดตะกั่ว เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)