DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  procumbent ของ ...
   
  procumbent ความหมาย คือ ลำต้นเลื้อยหรือแผ่ราบไปตามพื้นดิน โดยไม่ได้แตกรากในส่วนที่แตะดิน เช่น ผักเบี้ย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)