DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  submerged plant ของ ...
   
  submerged plant ความหมาย คือ พืชน้ำที่มีการเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ำทั้งหมด รากอาจยึดหรือไม่ยึดกับพื้นดินใต้น้ำ ส่วนต้นและใบจมอยู่ใต้น้ำด้วย พืชใต้น้ำบางชนิดอาจมีดอกและผลที่เจริญที่ผิวน้ำหรือเหนือน้ำ ตัวอย่างพืชใต้น้ำ เช่น สันตวาใบพาย สาหร่ายหางกระรอก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)