DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  spiral ของ ...
   
  spiral ความหมาย คือ ใบเรียงเวียนเป็นเกลียวไปรอบกิ่งหรือลำต้น เช่น เข็มปัตตาเวีย พู่ระหง รสสุคนธ์ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)