DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  oblanceolate ของ ...
   
  oblanceolate ความหมาย คือ ใบคล้ายรูปใบหอก แต่กลับกันโดยปลายใบกว้าง แล้วเรียวสอบสู่โคนใบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)