DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  hook ของ ...
   
  hook ความหมาย คือ ตะขอหรือหนามสำหรับยึดเกาะกับสิ่งค้ำจุน เช่น หวาย กุหลาบ การเวก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)