DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ligulate ของ ...
   
  ligulate ความหมาย คือ กลีบดอกที่โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแผ่เป็นแผ่น 1 แผ่น รูปร่างเป็นแถบแบบเข็มขัด หรือคล้ายรูปลิ้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)