DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  marginal plant  ของ ...
   
  marginal plant ความหมาย คือ พืชที่ขึ้นอยู่ตามริ่มตลิ่ง ชายน้ำ ชายคลอง มีรากเจริญอยู่ใต้ดิน ลำต้นอาจเจริญอยู่ใต้ดิน หรือบางส่วนพ้นน้ำ ใบและดอกเจริญเหนือน้ำ ตัวอย่างพืชชายน้ำได้แก่ โสน พืชน้ำกลุ่มนี้คล้ายกับพืชโผล่เหนือน้ำ หรือบางชนิดก็เป็นทั้งพืชชายน้ำและพืชโผล่เหนือน้ำ เช่น กกบางชนิด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)