DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  herb ของ ...
   
  herb ความหมาย คือ พืชที่ไม่มีเนื้อไม้ อาจมีอายุสั้น 1 ฤดูกาล หรือ 1-2 ปี เช่น ดาวเรือง แครอท หรืออาจมีอายุยืนหลายปี เช่น กล้วย พลับพลึง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)