DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  DOS prompt is ...
   
  DOS prompt ความหมาย คือ เครื่องหมายบนจอภาพ ซึ่งบอกตำแหน่งที่ผู้ใช้จะพิมพ์คำสั่งลงไป DOS prompt หมายถึงความพร้อมที่จะรับคำสั่ง ลักษณะของ DOS prompt เช่น C > หรือ A >
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)