DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Mylar is ...
   
  Mylar ความหมาย คือ แผ่นฟิล์มโปลีเอสเตอร์ชนิดหนึ่ง วึ่งผลิตขึ้นโดยบริษัท Dupont มักใช้เป็นแผ่นดิสก์และเทป เมื่อเคลือบสารแม่เหล็ก ใช้สำหรับเก็บข้อมูล
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)