DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  programming language is ...
   
  programming language ความหมาย คือ ภาษาที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้เรียงลำดับคำสั่งที่สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานไปตามคำสั่งนั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)