DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  Num Lock key is ...
   
  Num Lock key ความหมาย คือ เป็นชื่อย่อของคำว่า Nummeric Lock Key ได้แก่แป้นเปลี่ยนกลับ (toggle key) ชนิดหนึ่ง เมื่อกดแป้นนี้ครั้งหนึ่ง แป้นนี้จะทำให้สามารถใช้ตัวเลขปฏิบัติงานได้ เช่น ใช้คำนวณได้ แต่เมื่อคุณกดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งจะทำให้แป้นเหล่านี้ใช้ไม่ได้ แต่คุณสามารถใช้แป้นที่มีลูกศรอยู่ และเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตามทิศทางที่ลูกศรก็ได้ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)