DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  output is ...
   
  output ความหมาย คือ หน่วยแสดงผลลัพธ์ หรือหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ อาจเป็นผลลัพธ์ที่ส่งไปยังจอภาพหรือพริ้นเตอร์ หรือเป็นผลลัพธ์ที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลในแผ่นดิสก์ หรือส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ก็ได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)