DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  paper feed is ...
   
  paper feed ความหมาย คือ การป้อนกระดาษเข้าสู่เครื่องพิมพ์ เป็นกลไกที่จะนำกระดาษเข้าไปสู่เครื่อง เพื่อพิมพ์ข้อความหรือรูปภาพลงบนแผ่นกระดาษนั้น กระบวนการป้อนกระดาษอาจใช้เครื่องกลไกที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องหรือแต่ละยี่ห้อ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)