DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  pin is ...
   
  pin ความหมาย คือ เข็ม มีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆ ซึ่งติดอยุ่กับปลั๊กตัวผู้ สำหรับเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมีย อาจหมายถึงส่วนที่มีลักษณะคล้ายเข็มทั่วๆ ไป เช่น เข็มพ่นหมึก ของเครื่องพิมพ์ประเภท dot-matrix เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)