DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  PL/M is ...
   
  PL/M ความหมาย คือ ภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งดัดแปลงมาจาก PL/1 และนำมาพัฒนาขึ้นใหม่เมื่อต้นศตวรรษที่ 1970 โดยบริษัท Intel เพื่อใช้กับ ไมโครโพรเซสเซอร์ ภาษา PL/M มีใช้เฉพาะพวกนักเขียนโปรแกรม (programmer) เพื่อใช้สร้างระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เท่านั้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)