DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  overwrite mode is ...
   
  overwrite mode ความหมาย คือ การทำงานในด้านเนื้อเรื่อง (text) อย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อพิมพ์ตัวอักษรลงไป อักษรตัวที่พิมพ์ลงไปใหม่จะไปทับตัวอักษรเดิมตรงจุดที่เคอร์เซอร์ปรากฎ หรืออักษรใหม่จะปรากฎทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์; typeover mode
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)