DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  bug is ...
   
  bug ความหมาย คือ ความขัดข้อง หรือสิ่งผิดปกติในซอฟแวร์ หรือในฮาร์ดแวร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)