DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  catalog is ...
   
  catalog ความหมาย คือ รายการของแหล่งข้อมูล ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงรายการของสารสนเทศต่างๆ เช่น ชื่อ แบบหรือชนิด ตำแหน่งที่อยู่หรือสังกัด และความยาวของเนื้อเรื่องเป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)