DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  click is ...
   
  click ความหมาย คือ คลิก การกดและปล่อยปุ่มที่เมาส์ครั้งหนึ่ง โดยไม่ต้องขยับเมาส์ การกดเมาส์เป็นการกระตุ้นโปรแกรมให้ทำงาน ถ้ากดสองครั้งติดๆ กันเรียกว่า double click
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)