DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  de facto standard is ...
   
  de facto standard ความหมาย คือ ซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ถือกันว่าเป็นมาตรฐานเป็นที่รู้กันเอง ยอมรับกันเองโดยปริยาย โดยไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น ในวงการคอมพิวเตอร์ยอมรับกันว่า คอมพิวเตอร์ IBM เป็นคอมพิวเตอร์มาตรฐาน คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออื่นๆ จึงทำให้สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ IBM ได้ จึงเรียกคอมพิวเตอร์เหล่านั้นว่า IBM clone หรือ IBM compatible
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)