DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  dialog box is ...
   
  dialog box ความหมาย คือ ไดอะล็อกบอกซ์ กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งจะปรากฎขึ้นบนจอภาพในวินโด ในกรอบนั้นอาจมีคำถามอยู่เพื่อให้ผู้ใช้ตอบ หรือกรอกข้อความเพื่อกำหนดให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตาม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)