DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  electron beam is ...
   
  electron beam ความหมาย คือ ลำแสงอีเล็กตรอน เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ในสุญญากาศ ลำแสงอิเล็กตรอนในหลอดภาพ CRT จะสร้างภาพขณะที่มันเคลื่อนผ่านสารฟอสเฟอร์ที่เคลือบอยู่ภายในผิวหน้าของหลอดภาพ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)